ยังไงต่อครับ วานบอก กราบบบบบ 🙏

เกรงจะโดนยึดคืน #thailand #mindsth

thumb_up9thumb_downchat_bubble11

More from Ezar_Artparu

ไอ้สัส! ฉีดน้ำปูนร้อนท้องหรือเปล่า? 😅

38 views · Mar 17th

สัส!!!

48 views · Mar 17th

อย่างฮา 😂😂😂

70 views · Mar 17th

More from Ezar_Artparu

ไอ้สัส! ฉีดน้ำปูนร้อนท้องหรือเปล่า? 😅

38 views · Mar 17th

สัส!!!

48 views · Mar 17th

อย่างฮา 😂😂😂

70 views · Mar 17th