หนึ่งทุ่มแล้วเรายังควรจะกินชานมอีกไหมนะ....
thumb_up6thumb_downchat_bubble4

More from เด่กอ้วงของเธอ

มึงไปไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะไปไม่ได้ อย่าหยุดฝัน #การศึกษาไทย
82 views · Mar 6th

More from เด่กอ้วงของเธอ

มึงไปไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะไปไม่ได้ อย่าหยุดฝัน #การศึกษาไทย
82 views · Mar 6th