ถ้าประเทศไทย ทำงานกับการแก้ปัญหาได้เร็วเหมือนตอนเอาทหารตำรวจเข้ามา เหมือนตอนเอาตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งนะบอกเลย ประเทศไทยไปไกลละ #ม็อบ6มีนา
thumb_up6thumb_downchat_bubble