ไม่เผชิญหน้า แต่ลอบกัดเอา 😒 #Thailand

thumb_up4thumb_downchat_bubble

More from หงอบงุนงับ

ปรสิต สารเลว olo

ด่วน ! ส.ว. แสดงจุดยืนโหวตคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 ปรสิตเริ่มแสดงตัว ว่าจะไม่ยอมให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ข่าว - https://www.prachachat.net/politics/news-623002

21 views · Mar 2nd

More from หงอบงุนงับ

ปรสิต สารเลว olo

ด่วน ! ส.ว. แสดงจุดยืนโหวตคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 ปรสิตเริ่มแสดงตัว ว่าจะไม่ยอมให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ข่าว - https://www.prachachat.net/politics/news-623002

21 views · Mar 2nd