ต้นมะยมแดง ปีนี้ออกผลเต็มต้น เมื่อสุกผลสีแดงกล่ำจะมีรสชาติหวานมีกลิ่นเฉพาะตัว

thumb_up8thumb_downchat_bubble3

More from Superrich 168

จะเว้น16ไว้เผื่อ

หยุดทุกวันกันค่อนประเทศอยู่แล้วจ้า โดนเลิกจ้าง..วันหยุดพวกนี้มีแต่ราชการเท่านั้นที่เฮ

22 views · Mar 5th

More from Superrich 168

จะเว้น16ไว้เผื่อ

หยุดทุกวันกันค่อนประเทศอยู่แล้วจ้า โดนเลิกจ้าง..วันหยุดพวกนี้มีแต่ราชการเท่านั้นที่เฮ

22 views · Mar 5th