///มองด้วยหางตาเบาๆ
ความน้อนเค้กอะไม่ค่อยมีใครเรียกพี่เลยนะ ชีวิตจริงก็คิดว่าน้อนอยู่ อยู่ในมายยิ่งน้อนไปอีก ไสย์ไสย์ https://www.minds.com/newsfeed/1210560204588007424
thumb_up6thumb_downchat_bubble3

More from Alice Lin

กลับมารักตัวเองง่ายกว่า อะไรไม่ดีๆตัดทิ้งไป ถ้าโมเพื่อตัวเองก็ทำเต็มที่ไปเลย แต่ถ้าโมเพื่อผัวกลับมา อันนี้ไม่โอ
31 views · Feb 22nd

More from Alice Lin

กลับมารักตัวเองง่ายกว่า อะไรไม่ดีๆตัดทิ้งไป ถ้าโมเพื่อตัวเองก็ทำเต็มที่ไปเลย แต่ถ้าโมเพื่อผัวกลับมา อันนี้ไม่โอ
31 views · Feb 22nd