กลับมารักตัวเองง่ายกว่า อะไรไม่ดีๆตัดทิ้งไป ถ้าโมเพื่อตัวเองก็ทำเต็มที่ไปเลย แต่ถ้าโมเพื่อผัวกลับมา อันนี้ไม่โอ
thumb_up4thumb_downchat_bubble