ถ้า "แมว" กลายพันธ์ุเป็นสัตว์อื่น จะน่ารักได้ขนาดไหน? (1/4) #cat #catlover

thumb_up32thumb_downchat_bubble

More from SaraUpdate

"โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่จ่ายคนละครึ่ง" ไม่ว่าจะเคยอยู่ในระบบประกันสังคมหรือไม่ ก็เข้าได้ ขอแค่มีสัญชาติไทยและอายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกิน 25 ปี ต้องจบในปีการศึกษาตั้งแต่ ปี 2562 เป็นต้นไป สำเร็จการศึกษาในระดับ ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันทีกับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ข่าวจาก.. กระทรวงแรงงาน

37 views · Feb 22nd

ฉันพยายามอธิบายเสมอว่า ประชาธิปไตยมันไม่สมบูรณ์หรอก แต่มันให้.."โอกาส" ที่คุณจะลิขิตชะตาของตัวคุณเอง #อองซานซูจี

35 views · Feb 21st

More from SaraUpdate

"โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่จ่ายคนละครึ่ง" ไม่ว่าจะเคยอยู่ในระบบประกันสังคมหรือไม่ ก็เข้าได้ ขอแค่มีสัญชาติไทยและอายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกิน 25 ปี ต้องจบในปีการศึกษาตั้งแต่ ปี 2562 เป็นต้นไป สำเร็จการศึกษาในระดับ ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันทีกับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ข่าวจาก.. กระทรวงแรงงาน

37 views · Feb 22nd

ฉันพยายามอธิบายเสมอว่า ประชาธิปไตยมันไม่สมบูรณ์หรอก แต่มันให้.."โอกาส" ที่คุณจะลิขิตชะตาของตัวคุณเอง #อองซานซูจี

35 views · Feb 21st