ชีวิตวัย24ปีของฉันจะต้องไม่เริ่มต้นด้วยการนอนร้องไห้สิ
thumb_up7thumb_downchat_bubble