“สนใจร่วมโครงการเมาชนะ กับเรามั้ย”555555
thumb_up6thumb_downchat_bubble3

More from นุเบื่อโควิด มาอีกรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้มีผัวว!!!

#สาธารณะรัฐไทย ประเทศที่เจริญแล้วข้าราชการถูกเรียกว่าพนักงานรัฐมีหน้าที่สาธารณะ ประเทศไทยข้าราชการถูกเรียกว่าคนของพระราชามีหน้าที่รับใช้ผู้ปกครอง ประเทศที่เจริญแล้วแม้แต่คนจรจัดก็ได้รับการดูแลจากรัฐ เพียงแต่ชนชั้นกลางมองคนจรจัดว่าเป็นภาระทางภาษีแต่ไม่เคยมองผู้มีรายได้น้อยว่าเป็นภาระ อยู่ประเทศไทย คนว่างงานกับคนรายได้น้อยถูกผู้ปกครองรวมถึงชนชั้นกลางเห็นเป็นภาระเหมือนๆกัน
36 views · Feb 21st
#สลิ่มไทยในต่างแดน "หลุดจากความเป็นไทยแล้วแต่เลือดไพร่เลือดทาสยังไหลเวียนในตัว" 555555555555555
28 views · Feb 21st

More from นุเบื่อโควิด มาอีกรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้มีผัวว!!!

#สาธารณะรัฐไทย ประเทศที่เจริญแล้วข้าราชการถูกเรียกว่าพนักงานรัฐมีหน้าที่สาธารณะ ประเทศไทยข้าราชการถูกเรียกว่าคนของพระราชามีหน้าที่รับใช้ผู้ปกครอง ประเทศที่เจริญแล้วแม้แต่คนจรจัดก็ได้รับการดูแลจากรัฐ เพียงแต่ชนชั้นกลางมองคนจรจัดว่าเป็นภาระทางภาษีแต่ไม่เคยมองผู้มีรายได้น้อยว่าเป็นภาระ อยู่ประเทศไทย คนว่างงานกับคนรายได้น้อยถูกผู้ปกครองรวมถึงชนชั้นกลางเห็นเป็นภาระเหมือนๆกัน
36 views · Feb 21st
#สลิ่มไทยในต่างแดน "หลุดจากความเป็นไทยแล้วแต่เลือดไพร่เลือดทาสยังไหลเวียนในตัว" 555555555555555
28 views · Feb 21st