ซื้อกุ้งขาวมาต้มกิน เหลือคาง เลยจับเข้าเตาอบ ไม่ต้องปรุงเพิ่ม ออกมาก็กรอบๆ อร่อยดี ได้โปรตีน ไคติน แคลเซียม มีประโยชน์ เด๋วคราวหน้าจะลองอบเปลือกกับหางด้วย ที่จริงก็ไม่ค่อยเน้นประโยชน์เท่าไหร่ แต่ได้กับแกล้มเพิ่ม อีก 1 จาน

thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from หยุดงมงาย

58 views · Feb 21st

นอกจากมีตั๋วแล้วบางกรม บางกระทรวงก็ต้องขึ้นอยู่กับสถาบันที่จบมาถึงจะขึ้นตำแหน่งได้ ไม่ต่างจากทหารเลย

20 views · Feb 21st

More from หยุดงมงาย

58 views · Feb 21st

นอกจากมีตั๋วแล้วบางกรม บางกระทรวงก็ต้องขึ้นอยู่กับสถาบันที่จบมาถึงจะขึ้นตำแหน่งได้ ไม่ต่างจากทหารเลย

20 views · Feb 21st