เพิ่งเห็นว่า เยาวชนปลดแอก กลับมาใช้โลโก้เดิม แล้วเปลี่ยนกราฟฟิกเป็นดอกกุหลาบ
thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from 🔥

678. เราชนะ ไทยชนะ หมอชนะ เราเที่ยวด้วยกัน เรารักกัน แต่ยังมีประชาชนอีกหลายคนที่ไม่เคยได้เป็นส่วนนึงในนั้นเลย
30 views · Feb 21st

More from 🔥

678. เราชนะ ไทยชนะ หมอชนะ เราเที่ยวด้วยกัน เรารักกัน แต่ยังมีประชาชนอีกหลายคนที่ไม่เคยได้เป็นส่วนนึงในนั้นเลย
30 views · Feb 21st