678. เราชนะ ไทยชนะ หมอชนะ เราเที่ยวด้วยกัน เรารักกัน แต่ยังมีประชาชนอีกหลายคนที่ไม่เคยได้เป็นส่วนนึงในนั้นเลย
thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from ℚ𝕦𝕖𝕖𝕟𝕕𝕠𝕞𝕠𝕗𝕤𝕡𝕖𝕖𝕔𝕙

More from ℚ𝕦𝕖𝕖𝕟𝕕𝕠𝕞𝕠𝕗𝕤𝕡𝕖𝕖𝕔𝕙