หัวใจคุณอยู่ข้างไหน ข้างซ้ายหรือข้างผมครับ
thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from Eden JNK77

ดอกไม้แต่ละชนิดย่อมมีความงามในแบบของตัวเอง

44 views · Feb 21st

เธอคือดอกไม้ ที่ทำให้โลกนี้สดใส

15 views · Feb 21st

More from Eden JNK77

ดอกไม้แต่ละชนิดย่อมมีความงามในแบบของตัวเอง

44 views · Feb 21st

เธอคือดอกไม้ ที่ทำให้โลกนี้สดใส

15 views · Feb 21st