More from นุเบื่อโควิด มาอีกรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้มีผัวว!!!

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ก็ถืออยู่ 5,000 #QUICK ก็แค่ไม่มีแผนจะขาย ถ้าราคายังไม่สูงกว่า $1000 ก็แค่นั้น

41 views · Feb 21st

น้ำตาไหลเลย ภาพนี้แม่งเจ็บปวด ทำไมคนไทยต้องยากจน ถูกกดขี่ข่มเหงจากคนวรรณะสูงแต่ไร้คุณธรรม เด็กน้อยที่ชู3นิ้ว ชูตามพี่ไผ่แบบไร้เดียงสา ถ้าหนูโตขึ้นมาแล้วพบว่าสิ่งที่พี่ทุกคนในตอนนั้นต่อสู้มาตลอดและยังขยายอิทธิพลทำให้ชีวิตเด็กน้อยตาดำๆและแม่ต้องกัดฟันสู้มาจนถึงตอนนี้ เราจะเฉยได้อีกอยู่หรือ เราเห็นอนาคตของเรามั้ย เด็กน้อยคนนี้จะมีอนาคตอย่างไรหากยังเป็นเช่นนี้ก็ไม่เห็นหนทางอื่นเลยนอกจากเราต้องลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเราเองเท่านั้น สู้ๆนะเด็กน้อย

52 views · Feb 21st

More from นุเบื่อโควิด มาอีกรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้มีผัวว!!!

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ก็ถืออยู่ 5,000 #QUICK ก็แค่ไม่มีแผนจะขาย ถ้าราคายังไม่สูงกว่า $1000 ก็แค่นั้น

41 views · Feb 21st

น้ำตาไหลเลย ภาพนี้แม่งเจ็บปวด ทำไมคนไทยต้องยากจน ถูกกดขี่ข่มเหงจากคนวรรณะสูงแต่ไร้คุณธรรม เด็กน้อยที่ชู3นิ้ว ชูตามพี่ไผ่แบบไร้เดียงสา ถ้าหนูโตขึ้นมาแล้วพบว่าสิ่งที่พี่ทุกคนในตอนนั้นต่อสู้มาตลอดและยังขยายอิทธิพลทำให้ชีวิตเด็กน้อยตาดำๆและแม่ต้องกัดฟันสู้มาจนถึงตอนนี้ เราจะเฉยได้อีกอยู่หรือ เราเห็นอนาคตของเรามั้ย เด็กน้อยคนนี้จะมีอนาคตอย่างไรหากยังเป็นเช่นนี้ก็ไม่เห็นหนทางอื่นเลยนอกจากเราต้องลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเราเองเท่านั้น สู้ๆนะเด็กน้อย

52 views · Feb 21st