Marksiści zorganizowali konwencję. W sumie nic nowego: antykultura, antyklerykalizm, świeckie państwo, feminizm, elgiebete, zielony aktywizm, prawa zwierząt, upadek zasad moralnych, wyabsolutyzowana wolność negatywna przy braku podstawowej wolności pozytywnej, polityczna pedofilia (w konwencji uczestniczył nawet 15-latek), omnipotentne państwo, populizm, etatyzm, socjalizm itd. Niemniej uważam, że wroga trzeba obserwować i nigdy nie wolno go nie doceniać. /kamil/
thumb_up14thumb_downchat_bubble1

More from Konserwatywny liberalizm

Zmień pracę, weź kredyt, proste. A tak na poważnie, to zjawisko jest znacznie bardziej złożone. Z jednej strony każdy jest kowalem swojego losu, a w dzisiejszych czasach młodzi ludzie często mają wobec życia oczekiwania zupełnie niewspółmierne do posiadanych umiejętności. Z drugiej jednak 31 lat republiki pookrągłostołowej też odcisnęło piętno na naszej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej: ❌ grzechy pierworodne III RP, takie jak bandycka transformacja ustrojowa, brak dekomunizacji i matka wszystkich afer, czyli FOZZ; ❌ kolejne rządy nieudaczników i złodziei; okradanie Polaków na przemian pod hasłami liberalnymi i bogoojczyźnianymi; ❌ rosnące zadłużenie, fiskalizm, etatyzm, klin podatkowy; ❌ przeregulowanie gospodarki, biegunka legislacyjna; ❌ polityka dodruku, niszczenia waluty i obniżania stóp procentowych, co winduje ceny mieszkań i innych dóbr; ❌ unijna koncepcja „gospodarki opartej na usługach”, świat Made in China; ❌ spadające standardy państwowej edukacji, produkcja funkcjonalnych analfabetów. /kamil/

101 views · Feb 21st

Teraz to naprawdę zaczynam się bać. /kamil/

122 views · Feb 19th

More from Konserwatywny liberalizm

Zmień pracę, weź kredyt, proste. A tak na poważnie, to zjawisko jest znacznie bardziej złożone. Z jednej strony każdy jest kowalem swojego losu, a w dzisiejszych czasach młodzi ludzie często mają wobec życia oczekiwania zupełnie niewspółmierne do posiadanych umiejętności. Z drugiej jednak 31 lat republiki pookrągłostołowej też odcisnęło piętno na naszej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej: ❌ grzechy pierworodne III RP, takie jak bandycka transformacja ustrojowa, brak dekomunizacji i matka wszystkich afer, czyli FOZZ; ❌ kolejne rządy nieudaczników i złodziei; okradanie Polaków na przemian pod hasłami liberalnymi i bogoojczyźnianymi; ❌ rosnące zadłużenie, fiskalizm, etatyzm, klin podatkowy; ❌ przeregulowanie gospodarki, biegunka legislacyjna; ❌ polityka dodruku, niszczenia waluty i obniżania stóp procentowych, co winduje ceny mieszkań i innych dóbr; ❌ unijna koncepcja „gospodarki opartej na usługach”, świat Made in China; ❌ spadające standardy państwowej edukacji, produkcja funkcjonalnych analfabetów. /kamil/

101 views · Feb 21st

Teraz to naprawdę zaczynam się bać. /kamil/

122 views · Feb 19th