นอกจากมีตั๋วแล้วบางกรม บางกระทรวงก็ต้องขึ้นอยู่กับสถาบันที่จบมาถึงจะขึ้นตำแหน่งได้ ไม่ต่างจากทหารเลย

thumb_up3thumb_downchat_bubble