ทวิตทำให้คิดถึงหลายๆมุม แต่หลายมุมเกินจนแตะเหี้ยอะไรไม่ได้เลย อาเมน เหน่ย
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from 🔥

เผด็จการมันก็ชั่วทุกตัว

11 views · Feb 21st
ออกจากโลกของม็อบ แค่เดินมาขึ้นรถเมล์เดินทางกลับ ก็กลายเป็นโลกของผู้คนที่ไม่ยอมรับรู้อะไร
72 views · Feb 21st

More from 🔥

เผด็จการมันก็ชั่วทุกตัว

11 views · Feb 21st
ออกจากโลกของม็อบ แค่เดินมาขึ้นรถเมล์เดินทางกลับ ก็กลายเป็นโลกของผู้คนที่ไม่ยอมรับรู้อะไร
72 views · Feb 21st