Zmień pracę, weź kredyt, proste. A tak na poważnie, to zjawisko jest znacznie bardziej złożone. Z jednej strony każdy jest kowalem swojego losu, a w dzisiejszych czasach młodzi ludzie często mają wobec życia oczekiwania zupełnie niewspółmierne do posiadanych umiejętności. Z drugiej jednak 31 lat republiki pookrągłostołowej też odcisnęło piętno na naszej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej: ❌ grzechy pierworodne III RP, takie jak bandycka transformacja ustrojowa, brak dekomunizacji i matka wszystkich afer, czyli FOZZ; ❌ kolejne rządy nieudaczników i złodziei; okradanie Polaków na przemian pod hasłami liberalnymi i bogoojczyźnianymi; ❌ rosnące zadłużenie, fiskalizm, etatyzm, klin podatkowy; ❌ przeregulowanie gospodarki, biegunka legislacyjna; ❌ polityka dodruku, niszczenia waluty i obniżania stóp procentowych, co winduje ceny mieszkań i innych dóbr; ❌ unijna koncepcja „gospodarki opartej na usługach”, świat Made in China; ❌ spadające standardy państwowej edukacji, produkcja funkcjonalnych analfabetów. /kamil/

thumb_up16thumb_downchat_bubble2