ออกจากโลกของม็อบ แค่เดินมาขึ้นรถเมล์เดินทางกลับ ก็กลายเป็นโลกของผู้คนที่ไม่ยอมรับรู้อะไร
thumb_up14thumb_downchat_bubble

More from พระหมื่นวัสสาธิราชเจ้ากรมล้านปีหลวง

More from พระหมื่นวัสสาธิราชเจ้ากรมล้านปีหลวง