สิ่งที่พี่อั๋นพูด สลิ่มตีความไม่แตก

thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from SATOSHI

เทหมดหน้าตักมาตั้งแต่เสื้อแดงจนตอนนี้ลูกหลานเรายังเหมือนตกนรกทั้งเป็น จะนอนตายตาหลับได้ยังไง "ประชาธิปไตยไม่ได้อยู่ในบ้าน"
106 views · Feb 21st

เบื่อจัง ทำอะไรก็มีคนรู้ทันเต็มไปหมด

84 views · Feb 20th

More from SATOSHI

เทหมดหน้าตักมาตั้งแต่เสื้อแดงจนตอนนี้ลูกหลานเรายังเหมือนตกนรกทั้งเป็น จะนอนตายตาหลับได้ยังไง "ประชาธิปไตยไม่ได้อยู่ในบ้าน"
106 views · Feb 21st

เบื่อจัง ทำอะไรก็มีคนรู้ทันเต็มไปหมด

84 views · Feb 20th