เอาไงต่อดีนะ...😞😞
thumb_up8thumb_downchat_bubble3

More from เด่กอ้วงของเธอ

repeat
37 views
✨ฟังไผ่พูดในห้องของไอติม พริษฐ์ ความคิดดีมากค่ะ ✨ กับดักการร่าง รธน. ที่สสร. เลือกตั้ง 100% แน่นอนว่า เมื่อเขาโยนออกมาแบบนี้ ฝั่งเราส่วนหนึ่งก็เอนเอียงไปว่าจะยอมให้ผ่านอะแหละ แต่ไผ่ไม่อยากให้หลงกับดักนี้ ตีกรอบตัวเองทำให้หาทางออกไม่ได้ อย่าไปหลงเล่นในเกมส์ที่เขาบงการให้เราเล่น ไผ่แนะให้ร่าง รธน. ฉบับราษฎร กันออกมา ตีแผ่ อธิบายให้คนในสังคมเข้าใจว่า รธน. ถ้ามันแก้ได้ทุกหมวด มันจะดีกว่ายังไง ไผ่อยากให้เล่นในเกมส์ของเราเอง ซึ่งเราเห็นด้วยอย่างยิ่ง.... นี่แหละ ข้อดีของการรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน และชื่นชมไผ่ที่มองเกมส์ได้ทะลุ ‼️
37 views · Feb 20th

More from เด่กอ้วงของเธอ

repeat
37 views
✨ฟังไผ่พูดในห้องของไอติม พริษฐ์ ความคิดดีมากค่ะ ✨ กับดักการร่าง รธน. ที่สสร. เลือกตั้ง 100% แน่นอนว่า เมื่อเขาโยนออกมาแบบนี้ ฝั่งเราส่วนหนึ่งก็เอนเอียงไปว่าจะยอมให้ผ่านอะแหละ แต่ไผ่ไม่อยากให้หลงกับดักนี้ ตีกรอบตัวเองทำให้หาทางออกไม่ได้ อย่าไปหลงเล่นในเกมส์ที่เขาบงการให้เราเล่น ไผ่แนะให้ร่าง รธน. ฉบับราษฎร กันออกมา ตีแผ่ อธิบายให้คนในสังคมเข้าใจว่า รธน. ถ้ามันแก้ได้ทุกหมวด มันจะดีกว่ายังไง ไผ่อยากให้เล่นในเกมส์ของเราเอง ซึ่งเราเห็นด้วยอย่างยิ่ง.... นี่แหละ ข้อดีของการรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน และชื่นชมไผ่ที่มองเกมส์ได้ทะลุ ‼️
37 views · Feb 20th