ถ้าการเมืองดี การก่อสร้างที่วางแผนไม่ดีแบบนี้ฟ้องเอาค่าเสียหายจากรัฐยังได้เลย=_=

thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from 🔥

ป้ายส่วนใหญ่ออกไปทางการวิจารณ์กษัตริย์แล้ว ถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อตอนช่วงก่อนเลือกตั้งคงไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้
102 views · Feb 20th

เชี่ยมาก #whatshappeninginMyanmar

12 views · Feb 20th
อยากให้การเมืองมันดีจริงๆ เรื่องการศึกษา สวัสดิการ พื้นฐานชีวิตทุกคนจะได้รับโอกาสมากกว่านี้ ดีกว่านี้ อย่าให้เผด็จการเเละนายทุนช่วงชิงโอกาสนี้ไปเลย #ม็อบ20กุมภา
32 views · Feb 20th

More from 🔥

ป้ายส่วนใหญ่ออกไปทางการวิจารณ์กษัตริย์แล้ว ถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อตอนช่วงก่อนเลือกตั้งคงไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้
102 views · Feb 20th

เชี่ยมาก #whatshappeninginMyanmar

12 views · Feb 20th
อยากให้การเมืองมันดีจริงๆ เรื่องการศึกษา สวัสดิการ พื้นฐานชีวิตทุกคนจะได้รับโอกาสมากกว่านี้ ดีกว่านี้ อย่าให้เผด็จการเเละนายทุนช่วงชิงโอกาสนี้ไปเลย #ม็อบ20กุมภา
32 views · Feb 20th