อยากให้การเมืองมันดีจริงๆ เรื่องการศึกษา สวัสดิการ พื้นฐานชีวิตทุกคนจะได้รับโอกาสมากกว่านี้ ดีกว่านี้ อย่าให้เผด็จการเเละนายทุนช่วงชิงโอกาสนี้ไปเลย #ม็อบ20กุมภา
thumb_up8thumb_downchat_bubble

More from นุเบื่อโควิด มาอีกรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้มีผัวว!!!

เอออใช่

25 views · Feb 20th

ป้ายนี้ไม่รู้ใครวาด แต่เราชอบมาก #ม็อบ20กุมภา

20 views · Feb 20th

ผู้ชุมนุมนำป้ายเขียนข้อความว่า 'รบกวนสื่อช่วยเสนอความจริง' บนรถนักข่าวสถานีหนึ่ง #ม็อบ20กุมภา #สำนักข่าวราษฎร

20 views · Feb 20th

More from นุเบื่อโควิด มาอีกรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้มีผัวว!!!

เอออใช่

25 views · Feb 20th

ป้ายนี้ไม่รู้ใครวาด แต่เราชอบมาก #ม็อบ20กุมภา

20 views · Feb 20th

ผู้ชุมนุมนำป้ายเขียนข้อความว่า 'รบกวนสื่อช่วยเสนอความจริง' บนรถนักข่าวสถานีหนึ่ง #ม็อบ20กุมภา #สำนักข่าวราษฎร

20 views · Feb 20th