ตกลงแถวนั้นเป็นลานตากตู้ล่ะเน๊อะ

thumb_up6thumb_downchat_bubble