เว็บนี้เอาเงินเข้า Layer2 ได้ ใครอยากซื้อ #QUICK ด้วยเงินบาทลองเล้ยย ได้เรื่องยังไงแล้ว รีวิวด้วยเด้อ. เขาว่า เข้าก็ได้ ออกก็ได้ด้วย แจ่มๆ https://sportx.bet/deposit #Polygon #Layer2 #Ethereum

thumb_up5thumb_downchat_bubble1