MINDS+
Only Minds+ users can see this post

หาซื้อได้ที่ไหนคะ?

#Mindsth

thumb_up8thumb_downchat_bubble

More from ✿*゚‘゚・✿.。.Rose *.:。 ✿*゚‘゚✿

นิวซีแลนด์วางแผนแจกผ้าอนามัยฟรีตาม รร.ระดับชั้นประถมและมัธยม รวมถึง "กุรา" ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใช้ภาษาของชนพื้นเมืองชาวเมารี เพื่อแก้ปัญหาความยากจนจากประจำเดือน ทำให้นักเรียนเข้าเรียนมากขึ้น มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น #รัฐสวัสดิการ ไม่ต้องมี #คนละครึ่ง https://prachatai.com/journal/2021/02/91773
35 views · Feb 20th

More from ✿*゚‘゚・✿.。.Rose *.:。 ✿*゚‘゚✿

นิวซีแลนด์วางแผนแจกผ้าอนามัยฟรีตาม รร.ระดับชั้นประถมและมัธยม รวมถึง "กุรา" ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใช้ภาษาของชนพื้นเมืองชาวเมารี เพื่อแก้ปัญหาความยากจนจากประจำเดือน ทำให้นักเรียนเข้าเรียนมากขึ้น มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น #รัฐสวัสดิการ ไม่ต้องมี #คนละครึ่ง https://prachatai.com/journal/2021/02/91773
35 views · Feb 20th