พม่าประกาศกฎอัยการศึก เคอร์ฟิวส์แล้ว น่าเป็นห่วงอยู่นะ
thumb_up14thumb_downchat_bubble

More from พระหมื่นวัสสาธิราชเจ้ากรมล้านปีหลวง

repeat
39 views
เศร้าว่ะ โลกแม่งเอื้อประโยชน์ให้คนเลว คนดีไม่มีที่ยืน
39 views · Feb 8th
อยู่ที่พริก หอม กะเทียมเลยย่า บางพริกแกงต้องเผา บางพริกแกงก็ไม่ต้องเผา
คนที่ตำพริกแกงได้หอมอร่อยคือเค้าทำบุญมาด้วยอะไรวะ กุเนี่ยต้องพึ่งใบบุญแบบอย่าหยุดตำอย่าหยุดขายเลยนะplease อินี่ไม่มีปัญญา
51 views · Feb 8th

More from พระหมื่นวัสสาธิราชเจ้ากรมล้านปีหลวง

repeat
39 views
เศร้าว่ะ โลกแม่งเอื้อประโยชน์ให้คนเลว คนดีไม่มีที่ยืน
39 views · Feb 8th
อยู่ที่พริก หอม กะเทียมเลยย่า บางพริกแกงต้องเผา บางพริกแกงก็ไม่ต้องเผา
คนที่ตำพริกแกงได้หอมอร่อยคือเค้าทำบุญมาด้วยอะไรวะ กุเนี่ยต้องพึ่งใบบุญแบบอย่าหยุดตำอย่าหยุดขายเลยนะplease อินี่ไม่มีปัญญา
51 views · Feb 8th