บินแน่งานนี้ #TESLA

thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from Superrich 168

อีลอน มัสก์ซื้อ btc ปุ๊ป ราคาขึ้นมา 12% ปั๊บ ใครซื้อไปก่อนหน้านั้น ยินดีด้วยครับ
52 views · Feb 8th

TESLA กำลังขยับๆๆ จับตารอ🚀👀🤔

20 views · Feb 8th
repeat
191 views
MINDS+
Only Minds+ users can see this post
191 views · Feb 8th

More from Superrich 168

อีลอน มัสก์ซื้อ btc ปุ๊ป ราคาขึ้นมา 12% ปั๊บ ใครซื้อไปก่อนหน้านั้น ยินดีด้วยครับ
52 views · Feb 8th

TESLA กำลังขยับๆๆ จับตารอ🚀👀🤔

20 views · Feb 8th
repeat
191 views
MINDS+
Only Minds+ users can see this post
191 views · Feb 8th