More from Moredrama

nattavut I.kimura (@ohmmiena) Tweeted: อ่านสัมทนาย #กาละแมร์ ยิ่งชัดถึงบางอ้อว่าทำไมกล้าทำซ้ำ ทนายบอก อย.ตรวจพบมาก่อนคดีนี้ 7 ครั้ง 7 คลิป ผิดม.40 กรณีโฆษณาเท็จหรือหลอหลวง ทั้งหมด แต่อย.แค่แจ้งให้ลบ แล้วเสียค่าปรับ ไม่ได้ส่งตำรวจ คำถาม! ม.40 เป็นคดีอาญาแผ่นดิน โทษจำคุก 3 ปี ปรับ 3 หมื่น ไม่ใช่คดีที่ปรับแล้วจบเรื่องได้ (https://twitter.com/ohmmiena/status/1358755280046096384?s=20)
24 views · Feb 8th
ลืมเลย
กราดยิงครบปีแล้วหรอ...
24 views · Feb 8th

More from Moredrama

nattavut I.kimura (@ohmmiena) Tweeted: อ่านสัมทนาย #กาละแมร์ ยิ่งชัดถึงบางอ้อว่าทำไมกล้าทำซ้ำ ทนายบอก อย.ตรวจพบมาก่อนคดีนี้ 7 ครั้ง 7 คลิป ผิดม.40 กรณีโฆษณาเท็จหรือหลอหลวง ทั้งหมด แต่อย.แค่แจ้งให้ลบ แล้วเสียค่าปรับ ไม่ได้ส่งตำรวจ คำถาม! ม.40 เป็นคดีอาญาแผ่นดิน โทษจำคุก 3 ปี ปรับ 3 หมื่น ไม่ใช่คดีที่ปรับแล้วจบเรื่องได้ (https://twitter.com/ohmmiena/status/1358755280046096384?s=20)
24 views · Feb 8th
ลืมเลย
กราดยิงครบปีแล้วหรอ...
24 views · Feb 8th