คนที่ตำพริกแกงได้หอมอร่อยคือเค้าทำบุญมาด้วยอะไรวะ กุเนี่ยต้องพึ่งใบบุญแบบอย่าหยุดตำอย่าหยุดขายเลยนะplease อินี่ไม่มีปัญญา
thumb_up10thumb_downchat_bubble3