ถ้า "เหนื่อย" มากไป กับ การ "รัก" ใครสักคน.. นั้นไม่ใช่เพราะว่า.. เรารักคนคนนั้นหรอก แต่เป็นเพราะ.. เรากำลังพยายามทำให้คนๆนั้น"รัก­"เราต่างหาก
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from Nobody@localhost

More from Nobody@localhost