ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องต้อนรับผอ.ใหม่ เช้าวันที่สอบด้วย เสียยเวลาอ่านหนังสือสอบชห.
thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from Born_2BFoon

More from Born_2BFoon