ยินดีกับ เมียนมา ได้เลื่อนเป็นประเทศ"กำลังพัฒนา" ซิ่งต่างกับเรา "ประเทศกำลังห้ามพัฒนา" ##SaveMyammar

thumb_up17thumb_downchat_bubble1

More from Lord wonder more

repeat
97 views

ความเหลื่อมล้ำแบบไทยๆ 🇹🇭

97 views · Feb 3rd

ประเทศสารขันณ์ เราจะเเข่งกัน รปห. #รปหสต

19 views · Feb 1st

More from Lord wonder more

repeat
97 views

ความเหลื่อมล้ำแบบไทยๆ 🇹🇭

97 views · Feb 3rd

ประเทศสารขันณ์ เราจะเเข่งกัน รปห. #รปหสต

19 views · Feb 1st