เป็นไงล่ะมึง พม่า น่ะ ไม่ทำดา ผมยอมรับคนพม่า มานานแล้ว พวกเขา จิตใจดี เป็นเพื่อนบ้านที่ดี ที่สุดของไทย รัฐไทยกลัวพม่า จึงหลอกให้คนไทยเกลียดพม่า ด้วยการสร้างละคร บางละจาน มาบ่อยๆ
thumb_up12thumb_downchat_bubble