พอๆกับแมวที่บ้านญาติเลย แต่อันนั้นมุดขโมยกับข้าวจนฝาชีไม้ไผ่แตก

thumb_up6thumb_downchat_bubble