#น้ำประปาเค็ม

เห็นวันนี้น้ำประปากลับมาเค็มอีก ... ก็ลองพินากันดูนะฮะ 😅 #thailand #mindsth

thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from Ezar_Artparu

อ่านโคลง ขรรค์ชัย บุนปาน : สัตว์มนุษย์จึงมอดไหม้ หมดสิ้นสีทอง ดำทับขาวขึ้นคล้ำ ดำเทา เทาทาสยืดอกเอา แต่ได้ เศษนรกเก่งเรื่องเงา เงื่อนอุบาทว์ สัตว์มนุษย์จึงมอดไหม้ หมดสิ้นสีทอง๏ฯ๛ . ที่มา มติชนรายวัน อาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564, หน้า 3 ผู้เขียน ขรรค์ชัย บุนปาน https://www.matichon.co.th/politics/news_2566882 #thailand #mindsth

25 views · Feb 7th

ได้แรงบัลดาลใจจากเพื่อนชาวเมียนมาร์

14 views · Feb 7th

ที่ไหนมีรัฐประหาร ที่นั่นมีไดโนเสาร์

86 views · Feb 7th

More from Ezar_Artparu

อ่านโคลง ขรรค์ชัย บุนปาน : สัตว์มนุษย์จึงมอดไหม้ หมดสิ้นสีทอง ดำทับขาวขึ้นคล้ำ ดำเทา เทาทาสยืดอกเอา แต่ได้ เศษนรกเก่งเรื่องเงา เงื่อนอุบาทว์ สัตว์มนุษย์จึงมอดไหม้ หมดสิ้นสีทอง๏ฯ๛ . ที่มา มติชนรายวัน อาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564, หน้า 3 ผู้เขียน ขรรค์ชัย บุนปาน https://www.matichon.co.th/politics/news_2566882 #thailand #mindsth

25 views · Feb 7th

ได้แรงบัลดาลใจจากเพื่อนชาวเมียนมาร์

14 views · Feb 7th

ที่ไหนมีรัฐประหาร ที่นั่นมีไดโนเสาร์

86 views · Feb 7th