ตอนหิวจัดแล้วฝ่ามรสุมออกมาหาข้าวกิน

thumb_up8thumb_downchat_bubble

More from พระหมื่นวัสสาธิราชเจ้ากรมล้านปีหลวง

More from พระหมื่นวัสสาธิราชเจ้ากรมล้านปีหลวง