เห็นมะเขือเทศผัดไข่ในทวิตเตอร์แล้วอยากกินมั่กมาก แง 🍅✨
thumb_up9thumb_downchat_bubble

More from ᱸ 𓈒 𝓜 a r i 𓐄 🌷♡̷ *

More from ᱸ 𓈒 𝓜 a r i 𓐄 🌷♡̷ *