เห็นแรงงานพม่า strike หยุดงานกันเยอะมาก อิจฉามากค่ะ อิจฉาที่สุด อยากให้ประเทศเหี้ยนี่มันช็อตเหมือนกัน ให้ระบบมันล้มเหลวไปเลย รอบที่แล้วที่ราษฎรนัดหยุด กุเหมือนหยุดอยู่คนเดียวทั้งสายงาน 5555555555555555 อดทนเก่ง
thumb_up9thumb_downchat_bubble3

More from totaltime

More from totaltime