นอกจจากจะเป็นลูกอีช่างคุกคามแล้วยังสาระแนแบบโง่ๆด้วยนะคะเนี่ย โรงเรียนตำรวจสอนมาหรอคะ เก่งจัง กินอาหารเม็ดอึเป็นก้อนมั้ยคะ

thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from หน่อง🕳🍃🦋

repeat
32 views
โอกาสที่ ชาวพม่าที่ออกมาต้าน รปห. จะถูกปราบด้วยปืนกระสุนจริงมีสูงมาก เพราะ เขาไม่ตอแหลแบบไทย ฆ่าคือฆ่า ไม่เหมือนตอแหลแลนด์ คือ เวลาจะฆ่าต้องหาสตอรี่หลอกควาย
#สาธารณะรัฐไทย สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลทหารพม่าคือการที่ไม่มีชุดควบคุมฝูงชนมากเพียงพอส่วนใหญ่มีแต่ทหารตำรวจติดอาวุธปืนจริงกระสุนจริงกันทั้งนั้น ดังนั้นเราอาจไม่มีโอกาสได้เห็นโล่ห์กระบองรถฉีดน้ำแรงดันสูงในพม่ามากนัก เพราะพม่าควบคุมฝูงชนโดยการใช้ปืนและกระสุนจริงอย่างเดียวและทำมาโดยตลอด
32 views · Feb 8th
#สาธารณะรัฐไทย สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลทหารพม่าคือการที่ไม่มีชุดควบคุมฝูงชนมากเพียงพอส่วนใหญ่มีแต่ทหารตำรวจติดอาวุธปืนจริงกระสุนจริงกันทั้งนั้น ดังนั้นเราอาจไม่มีโอกาสได้เห็นโล่ห์กระบองรถฉีดน้ำแรงดันสูงในพม่ามากนัก เพราะพม่าควบคุมฝูงชนโดยการใช้ปืนและกระสุนจริงอย่างเดียวและทำมาโดยตลอด
53 views · Feb 8th

More from หน่อง🕳🍃🦋

repeat
32 views
โอกาสที่ ชาวพม่าที่ออกมาต้าน รปห. จะถูกปราบด้วยปืนกระสุนจริงมีสูงมาก เพราะ เขาไม่ตอแหลแบบไทย ฆ่าคือฆ่า ไม่เหมือนตอแหลแลนด์ คือ เวลาจะฆ่าต้องหาสตอรี่หลอกควาย
#สาธารณะรัฐไทย สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลทหารพม่าคือการที่ไม่มีชุดควบคุมฝูงชนมากเพียงพอส่วนใหญ่มีแต่ทหารตำรวจติดอาวุธปืนจริงกระสุนจริงกันทั้งนั้น ดังนั้นเราอาจไม่มีโอกาสได้เห็นโล่ห์กระบองรถฉีดน้ำแรงดันสูงในพม่ามากนัก เพราะพม่าควบคุมฝูงชนโดยการใช้ปืนและกระสุนจริงอย่างเดียวและทำมาโดยตลอด
32 views · Feb 8th
#สาธารณะรัฐไทย สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลทหารพม่าคือการที่ไม่มีชุดควบคุมฝูงชนมากเพียงพอส่วนใหญ่มีแต่ทหารตำรวจติดอาวุธปืนจริงกระสุนจริงกันทั้งนั้น ดังนั้นเราอาจไม่มีโอกาสได้เห็นโล่ห์กระบองรถฉีดน้ำแรงดันสูงในพม่ามากนัก เพราะพม่าควบคุมฝูงชนโดยการใช้ปืนและกระสุนจริงอย่างเดียวและทำมาโดยตลอด
53 views · Feb 8th