จีโน่ฉีดน้ำไล่ผู้ชุมนุมหน้ารัฐสภาเมียนมาร์ กรุงเนปิดอร์ ก่อนจะหยุดฉีดเพราะประชาชนไม่กลัวแล้ววิ่งมาล้อมรถไว้ cr.โตโต้
thumb_up8thumb_downchat_bubble2

More from พระหมื่นวัสสาธิราชเจ้ากรมล้านปีหลวง

More from พระหมื่นวัสสาธิราชเจ้ากรมล้านปีหลวง