หลังจากตำรวจพม่าปราบผู้ชุมนุมในเมืองเมียวดีของรัฐกะเหรี่ยงทางกองทัพกะเหรี่ยง DKBA ได้ส่งทหารพร้อมอาวุธเข้าไปดูแลประชาชนชาติพันธ์กะเหรี่ยงทันที ทำให้ตำรวจพม่าที่กำลังไล่ล่ายิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุม หยุดการกระทำทันที น่าชื่นชมที่ทหารชาติพันธ์ยังดูแลประชาชนตนเอง แต่อนาคตทหารพม่าอาจเล่นบทอื่นอีกนะ เพราะทหารพม่าไว้ใจไม่เคยได้อยู่แล้ว แบบนี้ในรัฐฉานถ้ามีเหตุการแบบนี้ เราก็อยากเห็นภาพแบบนี้บ้างอะ #ประท้วงในพม่า #กองทัพกะเหรี่ยง #รัฐฉานไทใหญ่
thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from Idealist "ThePro."

More from Idealist "ThePro."