วันนี้เปิดรับสมัครเทศบาลวันแรก 11.00 น. คนดังจะมาที่เทศบาลเมืองลัดหลวง
thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

'ออง ซาน ซูจี' คงจะเป็นชื่อที่คุ้นหูสำหรับเราคนทั่วโลกและประชาชนชาวเมียนมาเป็นอย่างมากค เพราะผู้หญิงคนนี้ขึ้นชื่อว่าเป็น ผู้หญิงที่มีความมุ่งมั่น กล้าแกร่ง และทรงคุณค่าในเส้นทางการเมืองทำหน้าที่เพื่อประชาชนและเพื่อชาติอย่างมั่นคง แม้ว่าเธอจะมีชีวิตครอบครัวที่ดีในต่างประเทศแล้ว เธอยังยอมทิ้งสิ่งเหล่านั้น เพื่อกลับมาสู้กับอำนาจทหารเพื่อประชาชนชาวพม่า

64 views · Feb 7th

ประชาชนจะเชื่ออะไรกับรัฐบาลชุดนี้ได้บ้างไหม?

87 views · Feb 7th

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

'ออง ซาน ซูจี' คงจะเป็นชื่อที่คุ้นหูสำหรับเราคนทั่วโลกและประชาชนชาวเมียนมาเป็นอย่างมากค เพราะผู้หญิงคนนี้ขึ้นชื่อว่าเป็น ผู้หญิงที่มีความมุ่งมั่น กล้าแกร่ง และทรงคุณค่าในเส้นทางการเมืองทำหน้าที่เพื่อประชาชนและเพื่อชาติอย่างมั่นคง แม้ว่าเธอจะมีชีวิตครอบครัวที่ดีในต่างประเทศแล้ว เธอยังยอมทิ้งสิ่งเหล่านั้น เพื่อกลับมาสู้กับอำนาจทหารเพื่อประชาชนชาวพม่า

64 views · Feb 7th

ประชาชนจะเชื่ออะไรกับรัฐบาลชุดนี้ได้บ้างไหม?

87 views · Feb 7th