The Polish people and the Polish land that we still have by right are living proof that the God that we've worshipped since our infancy as a nation still protects us to this day and has protected through all of our hardships. We are proof that Our God Keeps Promises and Rewards the Faithful! Naród polski i polska ziemia, którą nadal posiadamy, są żywym dowodem na to, że Bóg, którego czciliśmy od dzieciństwa jako naród, chroni nas do dziś i chronił przez wszystkie nasze trudy. Jesteśmy dowodem na to, że nasz Bóg dotrzymuje obietnic i nagradza wiernych!

thumb_up28thumb_downchat_bubble10