เชี่ย โคตรชอบ do & don't ม็อบของเมียนมา Why rabbit isn't afraid panther? bc they are smarter than panther ah

thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from 姨娘。

รู้สึกเหมือนประเทศนี้บังคับให้มึงต้องจน อย่ารวย จะได้มีสิทธิสวัสดิการอะไรกับเขาบ้าง มีเงินเก็บแต่รายรับต่อเดือนมันน้อยลงเรื่อยๆ ถอนมากินเรื่อยๆ สุดท้ายก็หมด สรุปว่าต้องจนเท่านั้น
84 views · Feb 7th

เก่งมาก เย่มมาก ขอบจัย!

57 views · Feb 6th

More from 姨娘。

รู้สึกเหมือนประเทศนี้บังคับให้มึงต้องจน อย่ารวย จะได้มีสิทธิสวัสดิการอะไรกับเขาบ้าง มีเงินเก็บแต่รายรับต่อเดือนมันน้อยลงเรื่อยๆ ถอนมากินเรื่อยๆ สุดท้ายก็หมด สรุปว่าต้องจนเท่านั้น
84 views · Feb 7th

เก่งมาก เย่มมาก ขอบจัย!

57 views · Feb 6th