คือตอนนี้ฉันไม่เห็นข้อฟามจากmindsพลัสเรยทุกคนติดพลัสกันหมดเส้าง่ะไปแระ
thumb_up6thumb_downchat_bubble9

More from #bee0ce

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

เอาภาพน้อนมาฝากเหล่าทาสฎรทั้งหลาย

80 views · Feb 5th
2.94k views · Feb 5th

More from #bee0ce

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

เอาภาพน้อนมาฝากเหล่าทาสฎรทั้งหลาย

80 views · Feb 5th
2.94k views · Feb 5th