ไม่ได้ romanticize รถเมล์ แต่ไม่อยากเป็นคนวิจารณ์รถเมล์ แต่ไม่เคยใช้จริง เลยสัญญาว่าจะต้องเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง จึงท้าทายตัวเองว่าจะใช้รถเมล์เป็นวิธีการเดินทางหลักเป็นเวลา 6 เดือน — ใครเห็นบนบีทีเอส/เอ็มอาร์ที ยิงได้เลย เมครถเมล์เกรทอะเกน #makethaibusgreatagain ป.ล.ใส่แมสแต่ดึงออกถ่ายรูปครับ

thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from ภูชิโตะเลือกไม่ได้ระหว่างคิมซูฮอนและน้องมิกซ์🦋

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

รีวิวเซรั่มสยบรอยด่างดำ เราใช้ไปประมาณอาทิตย์กว่าแบบบีบสูบขึ้นมาทาฉ�

63 views · Feb 7th

More from ภูชิโตะเลือกไม่ได้ระหว่างคิมซูฮอนและน้องมิกซ์🦋

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

รีวิวเซรั่มสยบรอยด่างดำ เราใช้ไปประมาณอาทิตย์กว่าแบบบีบสูบขึ้นมาทาฉ�

63 views · Feb 7th