ประท้วงทั้งประเทศ การประท้วงต่อต้าน​การรัฐประหารของทหารพม่า​ที่รัฐชินทางทิศตะวันตก​ติดอินเดีย​ นี่คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน​ของชาวพม่าเพื่อทวงคืนประชาธิปไตย​ #WhatsHappeningInMyanmar
thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from Thaikorn_Polsuwan

จริงหรือ​ 14​ กุมภา​ คนไทยจะได้ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โค​วิด​เข็มแรก? วัคซีน​ป้องกันโค​วิด​คือปัจจัย​สำคัญ​ที่สุดในการสร้างความมั่นใจให้กับคนในชาติและชาวต่างชาติ​เพื่อร่วมกันพลิกฟื้น​เศรษฐกิจ​ของประเทศนั่นๆให้ดีขึ้น ยิ่งฉีดวัคซีน​ช้า​ เศรษฐกิจ​ยิ่งจมดิ่งพังทลาย​ ยากจะฟื้นฟู
14 views · Feb 7th

More from Thaikorn_Polsuwan

จริงหรือ​ 14​ กุมภา​ คนไทยจะได้ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โค​วิด​เข็มแรก? วัคซีน​ป้องกันโค​วิด​คือปัจจัย​สำคัญ​ที่สุดในการสร้างความมั่นใจให้กับคนในชาติและชาวต่างชาติ​เพื่อร่วมกันพลิกฟื้น​เศรษฐกิจ​ของประเทศนั่นๆให้ดีขึ้น ยิ่งฉีดวัคซีน​ช้า​ เศรษฐกิจ​ยิ่งจมดิ่งพังทลาย​ ยากจะฟื้นฟู
14 views · Feb 7th