ที่ไหนมีรัฐประหาร ที่นั่นมีไดโนเสาร์

#thailand #mindsth

thumb_up13thumb_downchat_bubble

More from Ezar_Artparu

ทบ. เผย ยอดสมัครเป็นทหารแบบออนไลน์ ต่อเนื่อง 6 วัน 1,466 คน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่ กองทัพบก เปิดรับสมัครทหารกองเกินอายุ 18- 20 ปี และอายุ 22-29ปี สมัครเป็นทหารกองประจำการเป็นกรณีพิเศษ ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1- 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาการตรวจเลือกให้สู่ระบบทหารกองประจำการอาสา ตามแนวทางของกระทรวงกลาโหมและเปิดโอกาสให้ต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพนั้น ข้อมูลการรับสมัคร 6 วันที่ผ่านมาพบว่า มีชายไทยสนใจเข้ายื่นความประสงค์อย่างต่อเนื่องกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคโดยส่วนใหญ่เข้าสู่ระบบออนไลน์ด้วยตนเอง มีบางส่วนเดินทางมาประสานและขอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จากหน่วยทหารหรือเจ้าหน้าที่สัสดีประจำอำเภอ/จังหวัด โดยในช่วงวันที่ 1-6 ก.พ.64 มีจำนวนผู้สมัครเข้าสู่ระบบออนไลน์แล้ว 1,466 คน แยกเป็น กองทัพภาคที่1 365คน กองทัพภาคที่ 2จ 405 คน กองทัพภาคที่3 304คน และกองทัพภาคที่4 392คน และผู้สมัครส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 18 – 20 ปี นอกจากนี้มีบางหน่วยที่มีผู้ยื่นความประสงค์ขอเข้าประจำการเต็มจำนวนยอดทหาร ทั้งนี้ตลอดสัปดาห์นี้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้มอบให้เจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอและจังหวัดลงพื้นที่ระดมประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองประจำการกรณีพิเศษแบบออนไลน์นี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับทหารกองเกิน และประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ผ่านเครือข่ายต่างๆในแต่ละพื้นที่ ทางสถานีวิทยุ สวท.ประจำจังหวัด วิทยุชุมชน เครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล สถาบันการศึกษา การแจกเอกสาร การติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเชิญชวนและส่งผ่านข้อมูลการรับสมัครให้เข้าถึงชายไทยที่มีคุณสมบัติได้พิจารณาอย่างทั่วถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ สำนักงานสัสดีพื้นที่ต่างๆยังได้อำนวยความสะดวกให้คำแนะนำในการลงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์กับผู้สมัครที่เดินทางมาติดต่อสอบถามที่สำนักงานสัสดีอีกด้วย อย่างไรก็ตามการรับสมัครจะยังคงมีต่อเนื่องจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเว็บไซต์ rcm64.rta.mi.th สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอให้ได้อ่านคู่มือคำแนะนำและศึกษาเรื่องสิทธิคุณสมบัติให้ครบด้วนเป็นลำดับแรกก่อนที่จะกรอกข้อมูลสมัคร และเมื่อผู้สมัครได้กรอกข้อมูลในระบบครบถ้วนแล้วจะได้รับ “แบบตอบรับผลการรับสมัคร(แบบ กสด.64-1 ) “ นัดหมายไปเข้ารับการคัดเลือก ที่มณฑลทหารบก ที่เจ้าตัวสมัครไว้ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ต่อไป กองทัพบกจึงขอเชิญชวน ทหารกองเกิน อายุ 18-20 ปี เกิด พ.ศ. 2644-2546 และผู้ที่มีอายุ 22-29 ปี เกิด พ.ศ.2535-2642 ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ได้เข้าประจำการเนื่องจากจับได้ “สลากดำ” หรือได้รับการ ”ปล่อยตัวเพราะมีผู้ร้องขอพอ” โดยผู้ที่อยู่ในช่วงอายุข้างต้น สามารถสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ กรณีพิเศษ ทางออนไลน์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชาติ พัฒนาประเทศ ช่วยเหลือประชาชน และมีโอกาสต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพต่อไป “ สมัครเป็นทหาร มีงานมีความรู้ ร่วมดูแลแผ่นดิน” มติชนออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 https://www.matichon.co.th/politics/news_2566704 #thailand #mindsth

22 views · Feb 7th

NO MORE SILENCE

34 views · Feb 7th

เบ็ดเสร็จเผด็จการอำนาจเก่า ปืนจ่อเอาคืนจากอำนาจใหม่ อนุรักษ์ต้องหักประชาธิปไตย ขืนปล่อยไว้เผด็จการสูญพันธุ์แท้ . สุจิตต์ วงษ์เทศ มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564, หน้า 3 #thailand #mindsth

25 views · Feb 7th

More from Ezar_Artparu

ทบ. เผย ยอดสมัครเป็นทหารแบบออนไลน์ ต่อเนื่อง 6 วัน 1,466 คน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่ กองทัพบก เปิดรับสมัครทหารกองเกินอายุ 18- 20 ปี และอายุ 22-29ปี สมัครเป็นทหารกองประจำการเป็นกรณีพิเศษ ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1- 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาการตรวจเลือกให้สู่ระบบทหารกองประจำการอาสา ตามแนวทางของกระทรวงกลาโหมและเปิดโอกาสให้ต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพนั้น ข้อมูลการรับสมัคร 6 วันที่ผ่านมาพบว่า มีชายไทยสนใจเข้ายื่นความประสงค์อย่างต่อเนื่องกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคโดยส่วนใหญ่เข้าสู่ระบบออนไลน์ด้วยตนเอง มีบางส่วนเดินทางมาประสานและขอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จากหน่วยทหารหรือเจ้าหน้าที่สัสดีประจำอำเภอ/จังหวัด โดยในช่วงวันที่ 1-6 ก.พ.64 มีจำนวนผู้สมัครเข้าสู่ระบบออนไลน์แล้ว 1,466 คน แยกเป็น กองทัพภาคที่1 365คน กองทัพภาคที่ 2จ 405 คน กองทัพภาคที่3 304คน และกองทัพภาคที่4 392คน และผู้สมัครส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 18 – 20 ปี นอกจากนี้มีบางหน่วยที่มีผู้ยื่นความประสงค์ขอเข้าประจำการเต็มจำนวนยอดทหาร ทั้งนี้ตลอดสัปดาห์นี้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้มอบให้เจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอและจังหวัดลงพื้นที่ระดมประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองประจำการกรณีพิเศษแบบออนไลน์นี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับทหารกองเกิน และประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ผ่านเครือข่ายต่างๆในแต่ละพื้นที่ ทางสถานีวิทยุ สวท.ประจำจังหวัด วิทยุชุมชน เครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล สถาบันการศึกษา การแจกเอกสาร การติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเชิญชวนและส่งผ่านข้อมูลการรับสมัครให้เข้าถึงชายไทยที่มีคุณสมบัติได้พิจารณาอย่างทั่วถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ สำนักงานสัสดีพื้นที่ต่างๆยังได้อำนวยความสะดวกให้คำแนะนำในการลงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์กับผู้สมัครที่เดินทางมาติดต่อสอบถามที่สำนักงานสัสดีอีกด้วย อย่างไรก็ตามการรับสมัครจะยังคงมีต่อเนื่องจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเว็บไซต์ rcm64.rta.mi.th สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอให้ได้อ่านคู่มือคำแนะนำและศึกษาเรื่องสิทธิคุณสมบัติให้ครบด้วนเป็นลำดับแรกก่อนที่จะกรอกข้อมูลสมัคร และเมื่อผู้สมัครได้กรอกข้อมูลในระบบครบถ้วนแล้วจะได้รับ “แบบตอบรับผลการรับสมัคร(แบบ กสด.64-1 ) “ นัดหมายไปเข้ารับการคัดเลือก ที่มณฑลทหารบก ที่เจ้าตัวสมัครไว้ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ต่อไป กองทัพบกจึงขอเชิญชวน ทหารกองเกิน อายุ 18-20 ปี เกิด พ.ศ. 2644-2546 และผู้ที่มีอายุ 22-29 ปี เกิด พ.ศ.2535-2642 ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ได้เข้าประจำการเนื่องจากจับได้ “สลากดำ” หรือได้รับการ ”ปล่อยตัวเพราะมีผู้ร้องขอพอ” โดยผู้ที่อยู่ในช่วงอายุข้างต้น สามารถสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ กรณีพิเศษ ทางออนไลน์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชาติ พัฒนาประเทศ ช่วยเหลือประชาชน และมีโอกาสต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพต่อไป “ สมัครเป็นทหาร มีงานมีความรู้ ร่วมดูแลแผ่นดิน” มติชนออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 https://www.matichon.co.th/politics/news_2566704 #thailand #mindsth

22 views · Feb 7th

NO MORE SILENCE

34 views · Feb 7th

เบ็ดเสร็จเผด็จการอำนาจเก่า ปืนจ่อเอาคืนจากอำนาจใหม่ อนุรักษ์ต้องหักประชาธิปไตย ขืนปล่อยไว้เผด็จการสูญพันธุ์แท้ . สุจิตต์ วงษ์เทศ มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564, หน้า 3 #thailand #mindsth

25 views · Feb 7th